RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Usługowa Andrzej Stefanowicz z siedzibą Szwoleżerów 8/5 11-100 Lidzbark Warmiński.
II. Agencja Usługowa Andrzej Stefanowicz będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy o przygotowanie i realizację umów ubezpieczenia, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
III. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Agencja Usługowa Andrzej Stefanowicz przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach.
IV. Agencja Usługowa Andrzej Stefanowicz będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do okresu 3 lat po wygaśnięciu pełnomocnictwa.
V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane Ubezpieczycielom, wyłącznie w celu realizacji postanowień z umów ubezpieczenia oraz przedstawienia oferty.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić uzyskanie ofert ubezpieczeniowych.
VIII. Informuję, że Agencja Usługowa Andrzej Stefanowicz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.